Één van de videoconcepten die ik bij The Climate Miles ontwikkelde in samenwerking met De Wereldgasten en Maria Kolossa was de 'Brief van een Wandelaar'-reeks. Om naast de luchtige sfeerimpressies, en inhoudelijke diepgang van de talkshows ook een meer op emotie gericht kader te schetsen wilden we deelnemers aan de wandeltocht persoonlijke brieven laten voorlezen voor de camera.

Hierin zou de persoonlijke motivatie van deelnemers naar voren komen en zo ook belicht worden vanuit welk gevoel mensen hebben besloten zich in te zetten voor deze actie.

Via deze link zijn de videos terug te kijken van in totaal tien deelnemers. En om ook mijn persoonlijke insteek te illustreren heb ik hieronder mijn eigen Brief van een Wandelaar ingesloten.

Als team waren we uitermate enthousiast over de vorm, waarin door minimale cameravoering en langgerekte opbouw de focus heel mooi op het individu en zijn/haar verhaal kwam te liggen, zonder dat de spanning verloren gaat.